FRANCHISE PROGRAMI

Franchising sistemi iki grupta inceleniyor.
Bunlar; üretici ve satıcı arasında bağımsız bir ilişki şeklinde başlayan “Ürün ve Marka Franchising’i’’ ve ‘akıl satmak’ şeklinde tanımlanan “İşletme Sistemi Franchising’

Ürün ve marka franchising sisteminde satıcı firma, kendini üretici firma ile özdeşleştirmeye çalışıyor. Belirli ürünlerin benzer görünümdeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile imaj birleşmesi sağlanıyor.

Bu tür franchising de esas olan belirli bir marka ve ticari ünvanın kullanılmasıdır. Bunun yanında imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dahil, geniş ve sürekli bir denetim hakkına sahiptir.

Franchise alan kuruluş sadece bazı basit konularda üretim safhasına katılabiliyor. Ürün ve marka franchising sisteminin en tipik örneklerini otomobil ve kamyon satıcıları, benzin istasyonları ve alkolsüz içki üreticileri oluşturuyor.

İşletme Sistemi Franchising türünde ise; franchisee ve franchisor arasında sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme sistemi içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır.

Bu sistemin uygulandığı örnekler özellikle oteller, restoranlar, perakende satış mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri veren firmalardır. İşletme sistemi franchising sözleşmesinde yer alan 4 temel unsur bulunur.

Bu unsurlar şöyle sıralanır;

  • “Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için franchisee’ ye izin verir.
  • Franchisor’un franchisee üzerinde, sözleşme süresince devam eden bir denetimi mevcuttur.
  • Sözleşme boyunca franchisor, franchisee’ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur.
  • Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan ‘Royalty’ nin miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit edilir.