Performans Yönetimi

CH Coffee House / Performans Yönetimi

CH performans yönetimi, hedef belirleme, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır. Performans Yönetim, diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile birlikte, birebir olarak yürütülmektedir. Amaç, marka stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm seviyelere yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Performans yönetiminde ilk etapta markanın stratejik hedefleri belirlenmektedir. Akabinde en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar hedef planlaması yapılıyor. Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile, çalışanların yıllık hedefleri belirlenmektedir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izleniyor ve düzeltici önlemler alınmaktadır.

Sene sonu hedefleri belirlendikten sonra yöneticiler çalışanları ile performans değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılmaktadır.

Bu görüşme ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler tespit edilip çalışanın gelişim planlaması düzenleniyor. Ayrıca performans sonuçları, çalışanların gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde etkin bir role sahiptir.